Inno Insight – Simply Powerful

ผม เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM ESLog หรือที่เพื่อนๆ เรียกกันว่า อ เอกครับ 
ผมชอบแบ่งปันมุมมอง และเล่าเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ให้ฟังสบายๆ สั้นๆ เกทง่ายๆ 
เหมาะสำหรับ เจ้าของ นักบริหาร C-Level และ ทุกท่านๆ ที่ไม่อยากพลาด ข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ผมเป็น ที่ปรึกษาธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์  ประสบการณ์บริหาร ระดับ Regional ที่สั่งสมมาหลายปี หลายหลากธุรกิจ และยังติดตาม อัพเดท ความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ถ้าเราเพิ่งรู้จักกัน หรือเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรก ผมแนะนำให้ เริ่มที่ 9 เรื่องโลจิสติกส์ที่คุณอาจไม่ต้องเก่ง แต่ องค์กรคุณต้องเก่ง
ผมเชื่อว่าจะเพิ่มกำไรให้ธุรกิจคุณได้ และสำคัญ ทำให้ลูกค้ารักบริษัทคุณเพิ่มครับ

 


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กด เพิ่มเพื่อน แล้วถามที่ปรึกษาเลย

เพิ่มเพื่อน