Inno Insight – The Change Agent

ผม เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM ESLog หรือที่เพื่อนๆ เรียกกันว่า อ. เอกครับ 
ผมเป็น ที่ปรึกษาธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญการสร้างองค์กร และลดต้นทุน มีประสบการณ์บริหาร ระดับ Regional ที่สั่งสมมาหลายปี หลายหลากธุรกิจ และยังติดตาม อัพเดท ความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ผมชอบแบ่งปันมุมมอง และเล่าเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ให้ฟังสบายๆ สั้นๆ เกทง่ายๆ  เหมาะสำหรับ เจ้าของ นักบริหาร C-Level และ ทุกท่านๆ ที่ไม่อยากพลาด ข้อมูลที่สำคัญต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ถ้าเราเพิ่งรู้จักกัน หรือเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรก ผมแนะนำให้ เริ่มที่ 9 เรื่องโลจิสติกส์ที่คุณอาจไม่ต้องเก่ง แต่ องค์กรคุณต้องเก่ง
ผมเชื่อว่าจะเพิ่มกำไรให้ธุรกิจคุณได้ และสำคัญ ทำให้ลูกค้ารักบริษัทคุณเพิ่มครับ

 


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กด เพิ่มเพื่อน แล้วคุยกับทีมที่ปรึกษา Inno Insight ได้ครับ

เพิ่มเพื่อน