ความสามารถซัพพลายเชน 5 ด้าน Supply Chain Capability

การบริหารซัพพลายเชน ในหลายปีหลัง มีการจัดกลุ่มความสามารถซัพพลายเชน ( Supply Chain Capability ) ได้น่าสนใจ เป็น 5 ด้าน ได้แก่

1.Demand Sensing
2. Demand Response
3. Supply Sensing
4. Supply Response
5. Decide and Commit

Demand Sensing and Demand Response

การแบ่งกลุ่มลักษณะนี้ทำให้ ผู้บริหารเห็นการทำงานร่วมกันทุกๆส่วนงาน (Collaboration) ได้ดีขึ้น และวางกลยุทธ์ได้ดีขึ้น เช่น Demand Sensing หรือ ความสามารถในการเรียนรู้และติดตาม “สิ่งที่ลูกค้าต้องการ” เช่น “Sensing” คือ การเรียนรู้และติดตาม ความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (continuous) และ เร็วกว่าเดิม (Speed) ดังนั้น Sensing และ Response ก็จะสื่อให้ถึง การติดตามและตอบสนอง ความต้องการลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว และ ทันเวลามากขึ้น โดยมีเครื่องมือ Demand Forecasting และ Demand Management ต่อไป

Supply Sense และ Supply Response

Supply Sense และ Supply Response เป็นกลุ่มความสามารถทางการจัดหาSupply Senseing คือศักยภาพขององค์กรที่จะประเมินความสามารถในการจัดหา และการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการSupply Response คือความสามารถใน “การทำ” ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ให้เกิดขึ้น เพื่อส่งมอบให้กับ Demand Response

Decide and Commit

Decide and Commit เป็นขั้นตอนการนำข้อมูล ของ การจัดหา Supply Sening และ ความต้องการลูกค้า Demand Sensing มา ตัดสินใจเลือก แลก (Trade Off) โดยมีเครื่องมือ
Business Intelligence
กระบวนการบริหารวงจรชีวิตสินค้า และ
S&OP
เมื่อตัดสินใจแล้ว ก็ไปสู่ การจัดซื้อ การผลิต Supply Response และ ส่งมอบลูกค้า Demand Response ต่อไป

ผู้เขียน เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM ESLog LBBP
ที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เพจ Right Strategy by Akarat
https://www.facebook.com/supply.chain.talk/

ติดตาม Supply Chain Talk ผ่าน Youtube ได้ที่ Youtube Channel
https://www.youtube.com/channel/UC3aoLMQ5ni6TxeY4pckOdWw

เพิ่มเพื่อน

1 thought on “ความสามารถซัพพลายเชน 5 ด้าน Supply Chain Capability”

  1. Pingback: business analytics strategic tool | Inno Insight

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.