9 กิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ต้องเก่ง

ผู้เขียน: 

อ. เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM MILT ESLog มีประสบการณ์บริหารซัพพลายเชนให้กับบริษัทระดับโลกมากกว่า 20 ปีปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา วิทยากร และอาจารย์พิเศษสอนในเรื่องกลยุทธ์และการจัดการธุรกิจและซัพพลายเชน


 

การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นที่ยอมรับว่า การจัดการโลจิสติกส์ที่ดี (Operations Excellence) เป็น กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจได้

คนถามบ่อยมากว่า การจัดการโลจิสติกส์ คือ ให้จัดการอะไรบ้าง? จัดการคลังสินค้า หรือ จัดการขนส่ง ..?
การจัดการโลจิสติกส์ คือ การจัดการ เคลื่อนย้ายสินค้า (physical flow) และ การเคลื่อนย้ายข้อมูล (information flow) ของกระบวนการโลจิสติกส์นั้นๆ โดยมีกิจกรรม ทั้ง 9 ดังนี้

1. การวางแผนหรือการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Management) 
[อ่านต่อ
ออกสินค้าใหม่ สต็อคสินค้าเท่าไหร่ดี??  
เทคนิคการ Portfolio สินค้าขั้นเทพ

2. การให้บริการแก่ลูกค้า (Customer Service)

3. การสื่อสารข้อมูลโลจิสติกส์และการจัดการคำสั่งซื้อ (Logistics Communication and Sale Order

Processing)

4. การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)

[เพิ่มเติม รู้เขารู้เราในงานจัดซื้อ]

5. การขนถ่ายวัสดุ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)


6. การจัดการกิจกรรมคลังสินค้า (Warehouse Management)


7. การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Planning and Control)
[  เพิ่มเติม เข้าใจการบริหารสินค้าคงคลัง ใน 1 นาที]


8. การขนส่ง (Transportation Management)
[เพิ่มเติม เกทไปเลยการจัดการขนส่งภายใน 1 นาที]


9. การโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

โดยที่กิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรมจะเชื่อมต่อลูกค้า โดยเริ่มจากความต้องการของลูกค้า (กิจกรรมที่ 1) จนถึงส่งมอบสินค้ให้แก่ลูกค้าในกิจกรรมที่ 8 และกิจกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลับ ทำให้เกิดเป็น closed loop management ครับ


อยากทราบว่าศักยภาพโลจิสติกส์ขององค์กรเป็นอย่างไร ทำแบบประเมินโลจิสติกส์ ได้ ที่นี่ ครับ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ คุยกับทีมที่ปรึกษาโดยตรง สามารถ Add Line เพื่อส่งคำถามมาที่เราได้ ตามข้างล่างครับ

เพิ่มเพื่อน

Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.