แบบประเมิน Sales and Operations Planning

แบบประเมิน S&OP เหมาะสำหรับ องค์กรที่ลงระบบ S&OP เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบ หรือ บริษัทที่ยังไม่ได้ลงระบบ สามารถใช้เป็นแนวทางในการลงระบบได้
เพิ่มเพื่อน
มีคำถาม หรือ ข้อสงสัย แอดไลน์ด้านล่าง หรือ ติดต่อที่ปรึกษา ฟรี
มีคำถาม หรือ ข้อสงสัย แอดไลน์ด้านล่าง หรือ ติดต่อที่ปรึกษา ฟรี
เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.