เปลี่ยนให้เปรี้ยง!! (หรือ ป้อแป้)??

ผลกระทบจากโควิด เร่งให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนองค์กร ตัวอย่างที่ได้เห็นบ่อยขึ้นในช่วงนี้ คือ ลดจำนวนพนักงาน ทั้งโดยสมัครใจ หรือ ตกใจ มองผ่านสายตาผู้บริหาร เรื่องนี้จำเป็นที่ต้องทำ เพื่อรักษาบริษัทไว้ ซึ่งก็อาจจะจริง แต่สิ่งที่สำคัญไมแพ้กัน คือ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาผลกระทบต่อจากนั้น

บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management)

เปลี่ยน วิกฤตเป็นโอกาส - บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management) - การ “แปลงร่าง”ธุรกิจที่ควรจะทำก่อน "โควิด" ครั้งหน้า

กลยุทธ์ Business Analytics 4 ระดับ

บริษัทต่างๆ มีข้อมูลมากมาย สิ่งสำคัญคือ เราจะนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ ใช้ข้อมูลให้เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่เป็น หนี้สิน เพราะว่า การเก็บข้อมูลต่างๆ จะมีต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการเก็บและรักษาข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A มีการนำ ระบบ ERP มาใช้ ลงทุนระบบหลายล้านบาท การเก็บข้อมูลของระบบ ก็จะมีต้นทุนของการนำข้อมูลเข้าระบบ เช่น การคีย์ข้อมูลต่างๆ และต้นทุนการเก็บรักษาข้อมูล หลายบริษัท ก็มีการนำข้อมูลที่เก็บไว้ออกมาใช้ ในรูปแบบ รายงานต่างๆ (Reporting) ซึ่งก็ได้ประโยชน์ ถ้าข้อมูลที่เก็บไว้นั้น สามารถนำมาทำเป็น Business Analytics และที่สำคัญ สามารถเชื่อมโยง BA ให้เข้ากับ กลยุทธ์ขององค์กรได้ ((Information as a Strategic Asset) ที่ผมเคยเห็น องค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร มีการนำ BA มาใช้ในองค์กร หรือมีการตั้งหน่วยงาน BA ขึ้นมา แต่ การเชื่อมโยง...

Digital Transformation ถ้ายังไม่เริ่ม อาจจะสายไป

ถ้าคุณไม่ควบคุม “ความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจคุณ “ความเปลียนแปลง” จะ ควบคุมธุรกิจของคุณ” 55% ของ บริษัทที่ไม่ได้ทำ Digital Transformaton เชื่อว่า ส่วนแบ่งการตลาดจะตกลง ภายใน 1 ปี keywords Digital Transformation, มีแล้วดีอย่างไร, ถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้น, ทำอย่างไรให้สำเร็จ เนื้อหานี้เหมาะกับใคร: เจ้าของ/ผู้บริหาร/นักกลยุทธ์ธุรกิจ เครื่องมือบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้คือ กลยุทธ์ Digital Transformation ความสำคัญของภาคธุรกิจยุคนี้ คือ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือ หากคิดจะ Digital Transformation คุณรู้วิธีปรับตัวที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณและมองเห็นโอกาสจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นอย่างไร 56% ของซีอีโอ กล่าวว่า บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำ Digital Transformation Digital #Transformation ช่วยอะไรบ้าง จากการเก็บข้อมูล 70% ของริษัทต่างๆ ได้มี กลยุทธ์ Digital Transformaton หรือ กำลังเริ่มอยู่...

Design Thinking Agile และ Lean รวมเครื่องมือ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงขึ้น

ครั้งที่แล้ว ได้เกริ่นไว้ว่า ระยะหลังๆ ได้ร่วมงานกับ บริษัท consult ต่างชาติ ซึ่งก็ดีครับ ได้เรียนรู้หลักคิด และการนำเครื่องมือใหม่ๆ โดยนำจุดแข็งของแต่ละเครื่องมือ มา blend ร่วมกันได้น่าสนใน การดึงจุดเด่นของ Design Thinking Agile และ Lean มารวมกัน ทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงประเด็นมากขึ้น โดยสามารถใช้ได้กับทั้งลูกค้า และลูกค้าภายใน และก็ยังเป็นเครื่องมือช่วยสร้างผู้นำและการทำงานเป็นทีมได้ด้วยครับ