fbpx

Category: C-Level Thinking

ไม่อยากโดน AI Disrupt ต้องทำงานแบบ 5G

งานที่ทำอยู่จะถูก Disrupt หรือไม่ AI จะมาทำงานแทนตำแหน่งที่เราทำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า เรายังทำงานเหมือนหุ่นยนต์ คือว่า นายสั่่งอย่างไรก็ทำตามสั่ง ถ้าทำแค่ตามสั่ง วันหนึ่งนายก็คงเอา AI มาทำงานแทน ทักษะที่จำเป็นในวันนี้ แตกต่างจากเมื่อ 5-10 ปีที่แล้ว สิ่งที่องค์กรในยุค 5G ให้ความสำคัญคือ […]

Supply Chain Design

การบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากกว่าเดิม

การออกแบบซัพพลายเชน ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องรู้และเข้าใจ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีความยั่งยืน

เปลี่ยนให้เปรี้ยง!! (หรือ ป้อแป้)??

ผลกระทบจากโควิด เร่งให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนองค์กร
ตัวอย่างที่ได้เห็นบ่อยขึ้นในช่วงนี้ คือ ลดจำนวนพนักงาน ทั้งโดยสมัครใจ หรือ ตกใจ
มองผ่านสายตาผู้บริหาร เรื่องนี้จำเป็นที่ต้องทำ เพื่อรักษาบริษัทไว้ ซึ่งก็อาจจะจริง แต่สิ่งที่สำคัญไมแพ้กัน คือ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาผลกระทบต่อจากนั้น

ถึงเวลาเตรียม แผนกอบกู้ธุรกิจ หลัง Lock Down

โควิด ครั้งนี้ ขวิดแรงและบาดเจ็บกันไปทั่วโลก เมื่อโควิดเริ่มหายคึก และเริ่มปลด lock down
Management team ควรจะได้เริ่มการ รักษาและกอบกู้ ธุรกิจ (เฟสที่ 2)

กลยุทธ์ 7 ขั้นตอนแผนกอบกู้ธุรกิจ

โควิด ครั้งนี้ ขวิดแรงและบาดเจ็บกันไปทั่วโลก เมื่อโควิดเริ่มหายคึก และเริ่มปลด lock downManagement team ควรจะได้เริ่มการ รักษาและกอบกู้ ธุรกิจ (เฟสที่ 2) ในเฟสนี้ สิ่งสำคัญ สำหรับผม คือ การบริหาร Cash flow […]

%d bloggers like this: