ปลดล็อค ต้นทุนพุ่ง เพิ่มกำไร ด้วยเทคนิคการพยากรณ์การขายและการวางแผนการผลิต แบบที่ปรึกษามืออาชีพ

ปลดล็อค ต้นทุนพุ่ง เพิ่มกำไร ด้วยเทคนิคการพยากรณ์การขายและการวางแผนการผลิต แบบที่ปรึกษามืออาชีพ ✔ การพยากรณ์และบริหารความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Demand Management) ✔ การวางแผนและบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Planning and Inventory Management)

Business Analytics using BI

✔ คิด - ได้แนวทาง กระบวนการคิดและการออกแบบรายงาน เพื่อไปจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารองค์กร ✔ ทำ - ได้ฝึกปฏิบัติ และออกแบบรายงาน ด้วย software Business Intelligence ✔ ปรึกษา - ได้แลกเปลี่ยน ปรีกษา กับวิทยากร ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ✔ ผลลัพธ์ - ได้สรุปข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถนำเอาข้อมูลองค์กร มาทำเคสจริง และนำกลับไปใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 👨‍💼หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 👩‍💼 Business Analytics Supply Chain Analyst Data Analyst Director / Management ผู้สนใจที่ต้องการความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด และ ผู้ที่อยากเพิ่มทักษะที่จำเป็นในทศวรรษนี้

โลจิสติกส์ รู้จริงมีรวย รุ่น 8 การลดต้นทุนธุรกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Business Intelligence

โลจิสติกส์ รู้จริงมีรวย รุ่น 8  เสาร์ที่ 25/8 13.30-16.30 การลดต้นทุนธุรกิจด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Business Intelligence เปิดแล้วครับ ค่าเรียนฟรี เหมือนเดิม สมัครเลย รีวิว จาก รุ่นที่ 7 ครับ      รีวิวจากผุ้เข้าสัมมนาท่านอื่นๆ รีวิวจากผู้เข้าสัมมนา  

S&OP – กระบวนการ ปลดล็อคธุรกิจ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน – ฟรี!

ไม่ตาย แต่ไม่โต!?! ธุรกิจจำนวนเติบโตได้ยอดขายมีกำไร แต่ด้วยแรงเจ้าของหรือผู้ก่อตั้ง แต่เมื่อจะขยายไปอีกขนาดหนึ่ง ก็ไปต่อไม่ได้ สาเหตุหนึ่งที่สำคัญทำให้ธุรกิจ ที่โตมาระดับหนึ่ง แล้วไปต่อไม่ได้ เพราะขาดกระบวนการ s&op มาเชื่อมแผนกลยุทธ์ ไปสู่ แผนระยะกลางและแผนปฎิบัติการ การขาด link นี้ ทำให้ เจ้าของางมือจากงานรูทีนไม่ได้ แต่ก็ไม่มีสมองเหลือคิดแผนกลยุทธ์ ขยายให้เติบโตต่อไป ผมขอเสนอ S&OP เป็นสามารถจุดเชื่อมจากแผนกลยุทธ์ไปสู่ แผนปฎิบัติการ ทำให้เจ้าของไม่ต้องทำงานรูทีน ลุยเองทุกอย่าง เหลือแต่ กำกับ และวางทิศทางให้กับองค์กร เดินต่ออย่างเติบโตได้ หัวข้อการสัมมนา – Sales and Operations Planning (S&OP) คืออะไร – S&OP จะมาช่วยอย่างไร และ ทำอย่างไร   ลงทะเบียนได้ ที่นี่