Team (ไม่) work หรือ ผู้นำ (ไม่) work?

การบริหาร คือ การทำงานที่เราอยากให้สำเร็จ แต่ให้คนอื่นทำให้หรือทำแทน ก็เป็นเรื่องปรกติใช่มั้ยครับ? เพราะไม่มีใครสามารถทำงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ก็เป็นเรื่องธรรมดาในการบริหารงานทั่วๆไป ที่ผู้บริหาร ก็มอบหมายงานให้กับ ทีมงานทำ แต่มันไม่ปรกติ เพราะว่า....