การจัดการความเสี่ยงธุรกิจ ภายใต้สถาะการณ์ฉุกเฉิน รับมือ #COVID19

เป็นเดือนแล้ว ผมได้เห็นหลายๆองค์กรขนาดใหญ่ เริ่มปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน รับมือกับ COVID19 ที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น แต่ก็มีลูกค้าโทรมาถามเรื่อง แผนการรับมือ เลยเอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันครับ แผนที่ว่า คือ Business Continuity Management - BCM หรือ การจัดการความต่อเนื่องธุรกิจ

เป้าหมายที่สำคัญของการบริหาร Supply Chain – กรณีศึกษา จาก Supply Chain ทีี่ดีที่สุดในโลก 25 บริษัท ในปี 2019

เป้าหมายที่สำคัญของการบริหาร Supply Chain - กรณีศึกษา จาก Supply Chain ทีี่ดีที่สุดในโลก 25 บริษัท ในปี 2019 Garter ได้จัดอันดับ Top 25 Supply Chain ที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2019 โดยมีลำดับ ดังนี้

💲 Sale Opportunity Report ใน 1 นาที

คุณมีปัญหาแบบนี้มั้ย 😒 เจ้าของ- อ. เอก ผมอยากได้รายงานจากฝ่ายขายว่า เรามี lead อยู่ใน pipeline เท่าไหร่ เป็นยอดเงินเท่าไหร่ และ โอกาสที่จะ turn เป็นลูกค้า ฯลฯ 😒 ฝ่ายขาย - อ เอก ฝ่ายขายใช้เวลาทำรายงานมากเกินไป จนเสียโอกาสที่จะหา lead หรือ ติดตาม ลูกค้าเลย ฯลฯ

ออกสินค้าใหม่ ผลิตเท่าไหร่ดี??

อาจารย์ครับ ออกสินค้าใหม่ จะผลิตสินค้าใหม่เท่าไหร่ดี ผลิตมากไปก็กลัวค้างสต็อค ผลิตน้อยไป ก็กลัวเสียโอกาส ปัญหาสต็อคเหลือเยอะ เสื่อมสภาพ เป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจส่วนมาก