💲 Sale Opportunity Report ใน 1 นาที

คุณมีปัญหาแบบนี้มั้ย 😒 เจ้าของ- อ. เอก ผมอยากได้รายงานจากฝ่ายขายว่า เรามี lead อยู่ใน pipeline เท่าไหร่ เป็นยอดเงินเท่าไหร่ และ โอกาสที่จะ turn เป็นลูกค้า ฯลฯ 😒 ฝ่ายขาย - อ เอก ฝ่ายขายใช้เวลาทำรายงานมากเกินไป จนเสียโอกาสที่จะหา lead หรือ ติดตาม ลูกค้าเลย ฯลฯ

ออกสินค้าใหม่ ผลิตเท่าไหร่ดี??

อาจารย์ครับ ออกสินค้าใหม่ จะผลิตสินค้าใหม่เท่าไหร่ดี ผลิตมากไปก็กลัวค้างสต็อค ผลิตน้อยไป ก็กลัวเสียโอกาส ปัญหาสต็อคเหลือเยอะ เสื่อมสภาพ เป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจส่วนมาก

การบริหารสินค้าคงคลัง ใน 1 นาที (One Minute Inventory Management)

สินค้าคงคลัง เป็นทรัพย์สินหมุนเวียนที่มูลค่ามากที่ในสุดในธุรกิจ และก็เป็นปัญหาของทุกธุรกิจที่ผมให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่ คือ มีสินค้าคงคลังล้น เสื่อมสภาพ และตัดบัญชี ส่งผลให้ขาดทุน อย่างน่าเสียดาย

9 กิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ต้องเก่ง

การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นที่ยอมรับว่า การจัดการโลจิสติกส์ที่ดี (Operations Excellence) เป็น กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจได้ คนถามบ่อยมากว่า การจัดการโลจิสติกส์ คือ ให้จัดการอะไรบ้าง? จัดการคลังสินค้า หรือ จัดการขนส่ง ..?

Ownership สิ่งสำคัญที่มองไม่เห็น

หลายวันก่อน ไปเป็นวิทยากรให้พนักงานกลุ่มบริษัทระดับใหญ่มากในประเทศ ทางฝ่ายบุคคลเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้ ทางสำนักงานใหญ่ เน้นเรื่อง การเป็น Entrepreneur หรือ การมี Ownership ของพนักงานทุกระดับ วันนั้นเลยมีโอกาสได้แอดเรื่องนี้เข้าไปในสัมมนาเลย (เกาะติดกระแสหน่อย เทคนิค improvise ของวิทยากร) ครั้งนี้เลยขอขยาย คำว่า Ownership ให้เห็นภาพหน่อย สมมุติว่า เราอยุ่ในร้านอาหารหรูหรา โต๊ะสะอาดเรียบหรู พื้นสะอาดเงาวับ แบบมดหกล้ม ีลูกค้าคนหนึ่ง ทำกระดาษตกลงพื้นอย่างไม่ตั้งใจและเดินออกไป สักพักก็มี พนักงานเดินมา เห็นกระดาษแต่ไม่สนใจ และเดินผ่านไป อีกแป๊บมีคนเดินมา แล้วก็สั่งให้พนักงานมาเก็บ แต่พนักงานก็มองๆแต่ไม่สนในอะไร จนกระทั้ง ในที่สุด มี พนักงานอีกคนเดินมา และ เก็บกระดาษใส่ถัง และก็เดินไปทำงานอื่นต่อ สังเกตุเห็นอะไรครับ? มีคนอยู่ 3 ประเภท  ประเภทที่หนึ่ง เห็นและรู้ แต่ไม่สนใจทำอะไร เพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ตัว ประเภทที่สอง เห็นและรู้ แต่สั่งให้คนอื่นทำ และ ประเภทที่สาม...