Workshop เทคนิคทำ Sale Forecast แม่นๆ ใช้เวลาน้อยๆ และมีสต็อคพอดีๆ

ถ้าคุณใช้ Excel ทำพยากรณ์การขายอยู่ คุณอาจพบกับ Pain Point นี้ สินค้าเยอะ หลายรายการ ไม่รุ้ทำเริ่มตรงไหน สถิติยาก วุ่นวาย ผูกสูตรก็ยาก เสียเวลาทำ ไม่มีเวลาไปหาลูกต้า แต่ก็ผิดเยอะแยะ ทำไปแล้ว สินค้าก็ขาดสต็อค ไม่มีของส่งลูกค้า ลูกค้าหนี สินค้าที่อยู่ในสต็อต ก็สั่งมาผิด ขายไม่ออก

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง – ตอนที่ 2

เมื่อตอนที่แล้ว ได้พูดถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์ Supply Chain ในมุมของการรู้เรา หรือ Supplier Positioning Modeling  ในตอน รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง – Supply Chain Strategy ตอนที่ 1  ในตอนนี้ เราก็จะวิเคราะห์การ รู้เขา หรือ Supplier Preferencing Model หรือในมุมที่ ผู้ขาย มองกลับมาที่เรา ผู้บริหารซัพพลายเชน ที่ดูแลด้านการจัดซื้อ ต้องเข้าใจว่า ผู้ขายก็มีการประเมินและจัดลำดับความสำคัญลูกค้าหรือตัวเรา ไม่ใช่่ลูกค้าจะเป็นผุ้เลือกและประเมินเพียงฝ่ายเดียว การรู้เขา คือการที่เราสามารถประเมินได้ว่า ผู้ขายคิดกับเราอย่างไร เพื่อที่จะได้ กำหนด Supply Chain Strategy ที่เหมาะสมถูกต้องต่อไป หลักคิดการจัดลำดับและให้ความสำคัญลูกค้าที่แตกต่างกัน เรียกว่า Supplier Preferencing Model โมเดลนี้ จะประเมินลูกค้า ขนาดธุรกิจ (Relative Business Size)...

Leading indicator Lagging Indicators : What is good or bad?

Leading indicator เล่นง่าย แต่หายาก Lagging Indicators เล่นยาก (ไม่ได้) แต่หาวัดง่าย อย่างง่ายๆ Leading Indicators คือ ตัวชี้วัดที่จะช่วยให้เราทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ เพราะจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ (input) ที่ส่งผลต่อ Output แต่ Lagging Indicators เป็นการวัด Output โดยตรง วัดง่าย แต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะผลลัพธ์เกิดขึี้นแล้ว จากการปรึกษางานกับกลุ่มผู้บริหาร เพื่อจะประมาณการ ปริมาณผักที่ทางฟาร์ม จะมาตัดอีกภายใน 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าของธุรกิจที่แปรรูปผักสด ที่ีมี shelf life สั้นๆเพียงไม่กี่วัน การประมาณการปริมาณการผักที่ทางฟาร์มจะเก็บเกี่ยวได้ มีผลต่อการวางแผนการขาย และการทำกำไรมาก เช่น ถ้าเราสามารถประมาณผักที่จะมีในอนาคตได้ ก็สามารถส่งผลผลิตเข้าตลาดก่อน ในช่วงตลาดไม่มี ก็จะทำให้ราคาขายดี ทำให้มีกำไรดีขึ้น และสำหรับผักที่มีอายุปลูกเพียง 45 วันและ การเติบโตจะมีมากในเฉพาะช่วง 7-14 วันสุดท้าย ซึ่งขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศอีกด้วย! ดังนั้น การทำนายผลผลิตในช่วง...