ปลดล็อค ต้นทุนพุ่ง เพิ่มกำไร ด้วยเทคนิคการพยากรณ์การขายและการวางแผนการผลิต แบบที่ปรึกษามืออาชีพ
เพิ่มเพื่อน

✔ การพยากรณ์และบริหารความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Demand Management)
✔ การวางแผนและบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Planning and Inventory Management)

👩‍💼👨‍💼
การพยากรณ์และบริหารความต้องการของลูกค้า
– พัฒนา การพยากรณ์และจัดการความต้องการ
– จัดการ ประสิทธิภาพการพยากรณ์
– ติดตาม และลดความผิดพลาดของการพยากรณ์
– ใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น สถิติเพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์แม่นยำ
– กำหนด ตัวชี้วัดความแม่นยำการพยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์

การวางแผนและบริหารสินค้าคงคลัง
– พัฒนา กระบวนการวางแผนสินค้าคงคลัง
– กำหนด บทบาทของการจัดการสินค้าคงคลั งขององค์กร
– สร้างสมดุล การลดต้นทุนและการเพิ่มการบริการลูกค้า
– เลือก การเทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
– กำหนด ตัวชี้วัดสินค้าคงคลังที่เหมาะกับองค์กร

รายละเอียด
👨‍🏫 วิทยากร อาจารย์เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล CPIM, ESLog
ที่ปรึกษากลยุทธ์และผุ้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
กรรมการผุ้จัดการ Inno Insight Co., Ltd
https://www.facebook.com/akaratr

⌚ วัน/เวลา 2 วัน 20-21 มิถุนายน 09.00-16.30
🏨 สถานที่ โรงแรม ที่สามารถเดินทางได้ด้วย BTS หรือ MRT
💲ค่าบริการสัมมนาทั้ง 2 วัน รวมอาหารกลางวัน และ เบรก เช้า-บ่าย
ราคา สอบถามได้ที่ทีมวิทยากร Line@ ID – @innoinsight

เพิ่มเพื่อน

📩 training@innoinsight.co

📱 0626294556

#Logistics#Planning#Forecasting#Demand#Supply#cost#training#workshop

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.