อาจารย์ ชาญวุฒิ วิจิตรกุลวงศา – Contributor

ที่ปรึกษากลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์

การทำงาน

ประสบการณ์ การทำงานกว่า 17 ปี ในสายงานซัพพลายเชน และ งานปฏิบัติการ ให้กับ  องค์กรชั้นนำระดับโลก ในหลายหลายอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน เป็น ผู้จัดการดูแลส่วนงานคุณภาพ และ ข้อกำหนดทางการผลิต ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ปรึกษา และ วิทยากร อิสระ

ความเชี่ยวชาญ
การวางระบบการวางแผนการขาย และ ปฎิบัติการ (S&OP : Sales and Operation Planning)
การวางแผนกลยุทธ์ทางซัพพลายเชน และ ระบบปฏิบัติการ
การวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Planning)
การวางแผนการผลิต และ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Supply Planning and Inventory management)