บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management)

เปลี่ยน วิกฤตเป็นโอกาส - บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management) - การ “แปลงร่าง”ธุรกิจที่ควรจะทำก่อน "โควิด" ครั้งหน้า

การวางกลยุทธ์ซัพพลายเชน – ประสบการณ์ตรง

หลายวันที่แล้วไป Kick off โครงการที่ทำร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกับ อาจารย์ของผมที่เป็นสุดยอดด้านโลจิสติกส์ อาจารย์ถามเรื่องประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์ซัพพลายเชน สมัยตอนที่ผมเป็น ASEAN Supply Chain Director ตอนแรก เบลอๆนึกไม่ออกว่าว่ายังมีไฟล์เก็บไว้มั้ย 555 อ่านต่อ....