เมื่อ AI หรือ Robots มาทำงานแทนคน แล้วจะทำอย่างไรดี??

เมื่อ AI หรือ Robots มาทำงานแทนคน แล้วจะทำอย่างไรดี?? เรามักจะเห็นโพสว่า คนจะตกงานหมด หุ่นยนต์จะมาแทนเรา ให้ระวังโน่นนี่นั่น หลายๆครั้ง ฟังดูน่ากล้ว แต่ก็ไม่ได้ให้ทางออกอะไร MCKINSEY บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ได้ทำวิจัยเรื่องนี้ ในตลาดแรงงานสหรัฐ พบว่า