การจัดการความเสี่ยงธุรกิจ ภายใต้สถาะการณ์ฉุกเฉิน รับมือ #COVID19

เป็นเดือนแล้ว ผมได้เห็นหลายๆองค์กรขนาดใหญ่ เริ่มปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน รับมือกับ COVID19 ที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น แต่ก็มีลูกค้าโทรมาถามเรื่อง แผนการรับมือ เลยเอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันครับ แผนที่ว่า คือ Business Continuity Management - BCM หรือ การจัดการความต่อเนื่องธุรกิจ