กลยุทธ์ Business Analytics 4 ระดับ

บริษัทต่างๆ มีข้อมูลมากมาย สิ่งสำคัญคือ เราจะนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ ใช้ข้อมูลให้เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่เป็น หนี้สิน เพราะว่า การเก็บข้อมูลต่างๆ จะมีต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการเก็บและรักษาข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A มีการนำ ระบบ ERP มาใช้ ลงทุนระบบหลายล้านบาท การเก็บข้อมูลของระบบ ก็จะมีต้นทุนของการนำข้อมูลเข้าระบบ เช่น การคีย์ข้อมูลต่างๆ และต้นทุนการเก็บรักษาข้อมูล หลายบริษัท ก็มีการนำข้อมูลที่เก็บไว้ออกมาใช้ ในรูปแบบ รายงานต่างๆ (Reporting) ซึ่งก็ได้ประโยชน์ ถ้าข้อมูลที่เก็บไว้นั้น สามารถนำมาทำเป็น Business Analytics และที่สำคัญ สามารถเชื่อมโยง BA ให้เข้ากับ กลยุทธ์ขององค์กรได้ ((Information as a Strategic Asset) ที่ผมเคยเห็น องค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร มีการนำ BA มาใช้ในองค์กร หรือมีการตั้งหน่วยงาน BA ขึ้นมา แต่ การเชื่อมโยง...

กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Analytics

ระยะหลัง เราจะได้ยินคำว่า Business Analytics (BA) กันมากขึ้น และในองค์กรขนาดใหญ่ก็เริ่มมีการนำ Business Analytics มาแก้โจทย์ และตัดสินใจทางธุรกิจมากขึ้น ผมจะยกตัวอย่าง เช่น บริษัท A มีปัญหาสต็อคเกินมากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูง และผู้บริหารต้องการลดสต็อต แต่ไม่ให้กระทบการให้บริการลูกค้า

Visual Analytics

ปัจจุบัน ธุรกิจมีเรื่องให้ตัดสินใจมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มากกว่าเดิม ในเวลาที่สั้นกว่าเดิม ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยย่อยข้อมูลมากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ในเวลาสั้นลง โดยอัพเดทข้อมูลแบบ Real Time จึงเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน

ทำธุรกิจให้รวย ต้อง “เห็นภาพ”

การให้คำปรึกษากับลูกค้า ผมชอบเอา Business Intelligence (BI) มาช่วยให้ในการวินิจฉัยปัญหา เพราะทำให้ลูกค้าได้ "เห็นภาพ" ของธุรกิจของธุรกิจไปพร้อมกับที่ปรึกษา และการวิเคราะห์ปัญหา กำหนด action plan จะทำได้เร็วขึ้น