เปลี่ยนให้เปรี้ยง!! (หรือ ป้อแป้)??

ผลกระทบจากโควิด เร่งให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนองค์กร ตัวอย่างที่ได้เห็นบ่อยขึ้นในช่วงนี้ คือ ลดจำนวนพนักงาน ทั้งโดยสมัครใจ หรือ ตกใจ มองผ่านสายตาผู้บริหาร เรื่องนี้จำเป็นที่ต้องทำ เพื่อรักษาบริษัทไว้ ซึ่งก็อาจจะจริง แต่สิ่งที่สำคัญไมแพ้กัน คือ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพิจารณาผลกระทบต่อจากนั้น