รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง – Supply Chain Strategy ตอนที่ 1

การจัดซื้อจัดหา เป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งใน 9 กิจกรรมของโลจิสติกส์ (อ่านเพิ่ม 9 กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ต้องทำให้ได้ดี) และการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหา เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การที่จะได้ราคาที่ดี เหมาะสมที่สุด ฝ่ายจัดซื้อต้องเป็น บุ๋นและบู๊ ในตัว (สังเกตุ ไม่ได้ใช้คำว่า ราคาต่ำสุดนะครับ เพราะราคาต่ำสุด อาจจะไม่ได้ส่งผลดีที่สุด ต่อองค์กร และ ซัพพลายเชน โดยรวม) ศาสต์ของจัดซื้อ ที่ผมชอบ มากๆ คือ Supplier Positioning Model SPM โดย CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) ให้ นิยามว่า  “Supplier positioning is the process of classifying spend with a supplier in terms of...