รายงานความแม่นยำการพยากรณ์ (Forecast Accuracy) – สูตรไหนเหมาะกับผู้บริหาร

การพยากรณ์ยอดขาย เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมธุรกิจ พยากรณ์น้อยเกิน ไป มีของไม่พอขาย เสียโอกาส พยากรณ์มากเกินไป ของเหลือมากเกิน เปลือง Cash flow เปลืองต้นทุน และอาจจะต้องทำลายทำให้ขาดทุนได้ หลายๆครั้ง ผมมักจะถามว่า ความแม่นยำของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ คำตอบมักจะ 50%-90% (หรือบางที บอกไม่รู้ เพราะไม่เคยวัด อ้าววว) ก่อนที่ตัดสินกันที่ผลลัพธ์ ผมมักจะถามว่า สูตรคำนวณเป็นอย่างไร และผมก็จะได้คำตอบหลากหลาย แล้วเราจะ benchmark กันอย่างไรดี? Back to Basic ครับ เริ่มจากสูตรมาตราฐานแบบโปรกันก่อน ตามนี้ Mean Absolute Deviation (MAD) = ABS (Actual – Forecast) Mean Absolute Percent Error (MAPE) = 100 * (ABS (Actual – Forecast)/Actual)...

เป้าหมายที่สำคัญของการบริหาร Supply Chain – กรณีศึกษา จาก Supply Chain ทีี่ดีที่สุดในโลก 25 บริษัท ในปี 2019

เป้าหมายที่สำคัญของการบริหาร Supply Chain - กรณีศึกษา จาก Supply Chain ทีี่ดีที่สุดในโลก 25 บริษัท ในปี 2019 Garter ได้จัดอันดับ Top 25 Supply Chain ที่ดีที่สุดในโลก ในปี 2019 โดยมีลำดับ ดังนี้

Leading indicator Lagging Indicators : What is good or bad?

Leading indicator เล่นง่าย แต่หายาก Lagging Indicators เล่นยาก (ไม่ได้) แต่หาวัดง่าย อย่างง่ายๆ Leading Indicators คือ ตัวชี้วัดที่จะช่วยให้เราทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ เพราะจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ (input) ที่ส่งผลต่อ Output แต่ Lagging Indicators เป็นการวัด Output โดยตรง วัดง่าย แต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะผลลัพธ์เกิดขึี้นแล้ว จากการปรึกษางานกับกลุ่มผู้บริหาร เพื่อจะประมาณการ ปริมาณผักที่ทางฟาร์ม จะมาตัดอีกภายใน 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าของธุรกิจที่แปรรูปผักสด ที่ีมี shelf life สั้นๆเพียงไม่กี่วัน การประมาณการปริมาณการผักที่ทางฟาร์มจะเก็บเกี่ยวได้ มีผลต่อการวางแผนการขาย และการทำกำไรมาก เช่น ถ้าเราสามารถประมาณผักที่จะมีในอนาคตได้ ก็สามารถส่งผลผลิตเข้าตลาดก่อน ในช่วงตลาดไม่มี ก็จะทำให้ราคาขายดี ทำให้มีกำไรดีขึ้น และสำหรับผักที่มีอายุปลูกเพียง 45 วันและ การเติบโตจะมีมากในเฉพาะช่วง 7-14 วันสุดท้าย ซึ่งขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศอีกด้วย! ดังนั้น การทำนายผลผลิตในช่วง...