fbpx

Tag: Logistics

Supply Chain Design

การบริหารจัดการซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากกว่าเดิม

การออกแบบซัพพลายเชน ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องรู้และเข้าใจ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ มีความยั่งยืน

BI ไม่รู้ ไม่ได้ (แล้วนะ)…

ปัจจุบัน ธุรกิจมีเรื่องให้ตัดสินใจมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มากกว่าเดิม ในเวลาที่สั้นกว่าเดิม
การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น Business Intelligence เพื่อช่วยทำให้เข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น

บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management)

เปลี่ยน วิกฤตเป็นโอกาส – บริหารซัพพลายเชนวิถีใหม่ (New Normal Supply Chain Management) – การ “แปลงร่าง”ธุรกิจที่ควรจะทำก่อน “โควิด” ครั้งหน้า

พยากรณ์ขายด้วยเทคนิคขั้นเทพ

การทำพยากรณ์ให้มีความแม่นยำที่สูงขึ้น และมีความผิดพลาดน้อยๆนั้น

ผู้ทำพยากรณ์ หรือ Demand Manager จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจในตลาด และเข้าใจในวงจรวิชีวิต ของสินค้า (Product Life Cycle)

ทำธุรกิจให้รวย ต้อง “เห็นภาพ”

การให้คำปรึกษากับลูกค้า ผมชอบเอา Business Intelligence (BI) มาช่วยให้ในการวินิจฉัยปัญหา เพราะทำให้ลูกค้าได้ “เห็นภาพ” ของธุรกิจของธุรกิจไปพร้อมกับที่ปรึกษา และการวิเคราะห์ปัญหา กำหนด action plan จะทำได้เร็วขึ้น

%d bloggers like this: