พยากรณ์ขายด้วยเทคนิคขั้นเทพ

การทำพยากรณ์ให้มีความแม่นยำที่สูงขึ้น และมีความผิดพลาดน้อยๆนั้น ผู้ทำพยากรณ์ หรือ Demand Manager จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจในตลาด และเข้าใจในวงจรวิชีวิต ของสินค้า (Product Life Cycle)

ทำธุรกิจให้รวย ต้อง “เห็นภาพ”

การให้คำปรึกษากับลูกค้า ผมชอบเอา Business Intelligence (BI) มาช่วยให้ในการวินิจฉัยปัญหา เพราะทำให้ลูกค้าได้ "เห็นภาพ" ของธุรกิจของธุรกิจไปพร้อมกับที่ปรึกษา และการวิเคราะห์ปัญหา กำหนด action plan จะทำได้เร็วขึ้น

9 กิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ต้องเก่ง

การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นที่ยอมรับว่า การจัดการโลจิสติกส์ที่ดี (Operations Excellence) เป็น กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจได้ คนถามบ่อยมากว่า การจัดการโลจิสติกส์ คือ ให้จัดการอะไรบ้าง? จัดการคลังสินค้า หรือ จัดการขนส่ง ..?