รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง – ตอนที่ 2

เมื่อตอนที่แล้ว ได้พูดถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์ Supply Chain ในมุมของการรู้เรา หรือ Supplier Positioning Modeling  ในตอน รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง – Supply Chain Strategy ตอนที่ 1  ในตอนนี้ เราก็จะวิเคราะห์การ รู้เขา หรือ Supplier Preferencing Model หรือในมุมที่ ผู้ขาย มองกลับมาที่เรา ผู้บริหารซัพพลายเชน ที่ดูแลด้านการจัดซื้อ ต้องเข้าใจว่า ผู้ขายก็มีการประเมินและจัดลำดับความสำคัญลูกค้าหรือตัวเรา ไม่ใช่่ลูกค้าจะเป็นผุ้เลือกและประเมินเพียงฝ่ายเดียว การรู้เขา คือการที่เราสามารถประเมินได้ว่า ผู้ขายคิดกับเราอย่างไร เพื่อที่จะได้ กำหนด Supply Chain Strategy ที่เหมาะสมถูกต้องต่อไป หลักคิดการจัดลำดับและให้ความสำคัญลูกค้าที่แตกต่างกัน เรียกว่า Supplier Preferencing Model โมเดลนี้ จะประเมินลูกค้า ขนาดธุรกิจ (Relative Business Size)...

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง – Supply Chain Strategy ตอนที่ 1

การจัดซื้อจัดหา เป็นกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งใน 9 กิจกรรมของโลจิสติกส์ (อ่านเพิ่ม 9 กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ต้องทำให้ได้ดี) และการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อจัดหา เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การที่จะได้ราคาที่ดี เหมาะสมที่สุด ฝ่ายจัดซื้อต้องเป็น บุ๋นและบู๊ ในตัว (สังเกตุ ไม่ได้ใช้คำว่า ราคาต่ำสุดนะครับ เพราะราคาต่ำสุด อาจจะไม่ได้ส่งผลดีที่สุด ต่อองค์กร และ ซัพพลายเชน โดยรวม) ศาสต์ของจัดซื้อ ที่ผมชอบ มากๆ คือ Supplier Positioning Model SPM โดย CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) ให้ นิยามว่า  “Supplier positioning is the process of classifying spend with a supplier in terms of...