Sales and Operations Planning – เครื่องมือสร้าง winning team

เช้าวันหนึ่งที่อากาศเย็นสบาย เหมือนวันนี้เลย เอก!! ทำเรื่อง Integrated Supply Chain ด่วน!!  งานเข้า.... 😱😰   ผมเคยได้รับงาน ให้ทำ Integrate Supply Chain ยอมรับตามตรง ตอนนั้นก็ยังงงๆว่า จะให้ทำอะไรยังไง มันยังไม่ integrate กันตรงไหนหรือพี่ 555 แต่ตอนนั้น ก็ทำสำเร็จไปตามเป้าหมาย....