💲 Sale Opportunity Report ใน 1 นาที

คุณมีปัญหาแบบนี้มั้ย 😒 เจ้าของ- อ. เอก ผมอยากได้รายงานจากฝ่ายขายว่า เรามี lead อยู่ใน pipeline เท่าไหร่ เป็นยอดเงินเท่าไหร่ และ โอกาสที่จะ turn เป็นลูกค้า ฯลฯ 😒 ฝ่ายขาย - อ เอก ฝ่ายขายใช้เวลาทำรายงานมากเกินไป จนเสียโอกาสที่จะหา lead หรือ ติดตาม ลูกค้าเลย ฯลฯ

ออกสินค้าใหม่ ผลิตเท่าไหร่ดี??

อาจารย์ครับ ออกสินค้าใหม่ จะผลิตสินค้าใหม่เท่าไหร่ดี ผลิตมากไปก็กลัวค้างสต็อค ผลิตน้อยไป ก็กลัวเสียโอกาส ปัญหาสต็อคเหลือเยอะ เสื่อมสภาพ เป็นปัญหาใหญ่ของธุรกิจส่วนมาก

การบริหารสินค้าคงคลัง ใน 1 นาที (One Minute Inventory Management)

สินค้าคงคลัง เป็นทรัพย์สินหมุนเวียนที่มูลค่ามากที่ในสุดในธุรกิจ และก็เป็นปัญหาของทุกธุรกิจที่ผมให้คำปรึกษา ส่วนใหญ่ คือ มีสินค้าคงคลังล้น เสื่อมสภาพ และตัดบัญชี ส่งผลให้ขาดทุน อย่างน่าเสียดาย

ขนส่งไหนที่ใช่ สำหรับ ธุรกิจออนไลน์ของคุณ

การเลือกขนส่งให้กับสินค้า จะทำให้ง่ายๆ ก็แค่ เลือกให้ส่งให้เร็วๆ ซึ่งก็ถูก แต่ไม่ทั้งหมด ราคาและคุณภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ และจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ ลูกค้าจะเลือกและซื้อซ้ำ ก็ต่อเมื่อ ได้รับบริการที่ดี

9 กิจกรรมโลจิสติกส์ ที่ต้องเก่ง

การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) เป็นที่ยอมรับว่า การจัดการโลจิสติกส์ที่ดี (Operations Excellence) เป็น กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจได้ คนถามบ่อยมากว่า การจัดการโลจิสติกส์ คือ ให้จัดการอะไรบ้าง? จัดการคลังสินค้า หรือ จัดการขนส่ง ..?